Handläggande arkitekt

Östergötlands län, Norrköping
Fredriksson arkitektkontor arbetar med kulturmiljöfrågor i ett brett perspektiv med utgångspunkt från kontoret i Norrköping. Vår ambition är att vara en ledande aktör inom restaureringsområdet...
Fredriksson arkitektkontor AB