Verksamhetschefer, plan och bygglov

Västerbottens län, Skellefteå
Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med ett flertal spännande planer och projekt, intressanta detaljplaner för nya bostadsområden, ett kulturhus och förnyelse av stadskärnan med resecentrum,...
Skellefeå kommun