Erfaren planarkitekt till Samhällsbyggnadskontoret

Stockholms län, Södertälje
Södertälje är inne i en mycket expansiv utvecklingsfas. Samhällsbyggnadskontoret hanterar hela den kommunala utbyggnadsplanen för de kommande 15 åren vilket betyder att vi svarar för prioritering av...
Södertälje kommun