Vi söker två landskapsarkitekter till Trafikkontoret

Stockholms län, Stockholm | 2 dagar kvar!
Enheten Park och stadsmiljö är en del av avdelningen Stadsmiljö. På enheten arbetar vi med gestaltning av stadens offentliga rum såsom gator, torg, parker och kajer. Inom enheten har vi också ansvar för...
Stockholm Stad

Stadsbyggnadskontoret söker erfaren bygglovhandläggare

Stockholms län, Stockholm | 5 timmar kvar!
Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största...
Stockholm Stad

Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt till Stockholm

Stockholms län, Stockholm
Liljewall arkitekter formas idag av 220 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Vår vision är ”Arkitektur för människor som förbättrar världen.”
Liljewall arkitekter

Inredningsarkitekt, skolarkitekt och planarkitekt

Stockholms län, Stockholm | 1 vecka kvar!
På AIX skapar vi arkitektur som gör skillnad. Med kunskap om det redan byggda utvecklar vi framtidens arkitektur och långsiktigt värdefulla miljöer. Vår styrka ligger i balansen mellan stor bredd och djup...
AIX Arkitekter AB

Planhandläggare

Stockholms län, Stockholm | 5 timmar kvar!
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning,...
Länsstyrelsen Stockholm