TTradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt.

Inredningsarkitekt

Kulturmiljöenheten ansvarar för myndighetens kulturmiljöarbete och verkar inriktande och samordnande. Vi utvecklar strategiskt och operativt kulturmiljöarbete och verkar för ett gemensamt förhållningssätt i kulturmiljöfrågor. Kulturmiljöenheten är en del av Projekt och specialistavdelningen. Här finns den interna specialistkompetensen som medverkar i den långsiktiga förvaltningen och i projekt. Vi söker nu en inredningsarkitekt som kan förstärka oss i arbetet med våra interiörer.

Din roll
Arbetet innebär att förvalta representationslokaler i Sveriges länsresidens och andra unika miljöer av högsta klass. Inredningarna är en del av kulturarvet och har därmed höga krav på praktiska, hållbara och samtidigt representativa material och miljöer. På ett övergripande plan innebär arbetet att ansvara för att inredningarna håller den klass och är i sådant skick att SFV lever upp till uppdraget samt att bidra med specialistkompetens vid restaureringar och kompletteringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer huvudsakligen i tidiga skeden.


Arbetet innebär mycket resande eftersom representationsmiljöerna är spridda över hela landet.

Kulturmiljöenheten ansvarar för myndighetens kulturmiljöarbete och verkar inriktande och samordnande. Vi utvecklar strategiskt och operativt kulturmiljöarbete och verkar för ett gemensamt förhållningssätt i kulturmiljöfrågor. Kulturmiljöenheten är en del av Projekt- och specialistavdelningen. Här finns den interna specialistkompetensen som medverkar i den långsiktiga förvaltningen och i projekt. Vi söker nu en inredningsarkitekt som kan förstärka oss i arbetet med våra interiörer.

Din roll
Arbetet innebär att förvalta representationslokaler i Sveriges länsresidens och andra unika miljöer av högsta klass. Inredningarna är en del av kulturarvet och har därmed höga krav på praktiska, hållbara och samtidigt representativa material och miljöer. På ett övergripande plan innebär arbetet att ansvara för att inredningarna håller den klass och är i sådant skick att SFV lever upp till uppdraget samt att bidra med specialistkompetens vid restaureringar och kompletteringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer huvudsakligen i tidiga skeden.

Arbetet innebär mycket resande eftersom representationsmiljöerna är spridda över hela landet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  •     Ansvar för förvaltning, underhållsplanering av lös inredning i representationsmiljöer och som förvaltningsstöd vad gäller fast interiör.
  •     Upprätta och ajourhålla en långsiktig förvaltningsplan för inredningarna, bereda budgetunderlag projektleda inredningsuppdrag, planera restaurering och inköp. Ibland krävs även mer akuta och flexibla lösningar.
  •      Arbetet innebär också utveckling av arbetssätt genom att beskriva rutiner och övergripande intern styrning och uppföljning för helheten för representativ möblering och inredning och bidra till att sprida kunskap och erfarenheter internt genom kurser och seminarier men främst i det dagliga förvaltningsarbetet.


Din profil
Vi söker dig som har examen som inredningsarkitekt eller liknande högskoleexamen och är SIR/MSA alt SAR/MSA eller motsvarande. Du ska ha minst 10 års aktuell erfarenhet av att arbeta som projekterande inredningsarkitekt och som projektledare för inredningsuppdrag med ansvar för budget. Du behöver ha god kunskap om kulturhistoriskt värde i både byggnad, interiörer och inredning, svensk möbelformgivning både historisk och modern. Du behöver också vara orienterad i konserveringsmetoder och material samt ha förmåga att sätta arkitekturen i ett större samhälls- och kulturhistoriskt sammanhang. Vi ser att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav då det ingår resor i tjänsten.

Det är starkt meriterande om du genomgått KKH/Restaureringskonst eller annan likvärdig vidareutbildning gällande restaureringsideologi. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med högklassiga interiörer. Erfarenhet som beställare, gärna i en offentlig organisation är också till fördel. Kan du dessutom fler språk än svenska och engelska så är det en merit. 

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du kan arbeta med flera parallella projekt samtidigt och att du genomför dina uppdrag i tid. Du behöver ha lätt att samarbeta med andra, kommunicera och att strukturera ditt arbete.

Mer information
SFV tillämpar normalt provanställning. Tjänsten är säkerhetsklassad och säkerhetsprövning kommer ske före anställning.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.

Statens fastighetsverkerbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Sista ansökningsdag är 2019-09-23. Vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!


Kontaktperson, Karin Gold Cox tel 010

LIKNANDE JOBB

Inredningsarkitekt,...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm