Institutionen för stad och land ligger på SLUs huvud-campus i Uppsala, och bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation/integration. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, forskningsplattformen SLU Future Food och Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar.

Universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar vegetationsutveckling

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar vegetationsutveckling. Syftet med denna anställning är att utveckla kunskapen inom ämnesområdet landskapsförvaltning med speciellt fokus på vegetation i urbana mark-växt-systemmiljöer. Växtanvändningens möjlighet att bidra till positiva upplevelsevärden, biologisk mångfald, klimatförbättring, klimatanpassning och andra ekosystemtjänster är en av de viktigaste byggstenarna i utvecklingen av stadens utemiljö.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:

 • bedriva undervisning praktiskt och teoretiskt inklusive handledning och examination, främst inom landskapsingenjörsprogrammet, men även inom landskapsarkitektprogrammet
 • utveckla och stärka undervisning och forskning samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ämnesområdet landskapsförvaltning
 • medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten
 • publicera vetenskapliga artiklar, söka forskningsanslag och handleda doktorander

  Anställningen innefattar cirka 75% undervisning och cirka 25% forskning

Behörighet
Den sökande ska:

 • ha avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur eller motsvarande miljögestaltande disciplin
 • ha visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inklusive handledning av studenter på högskolenivå
 • ha genomgått högskolepedagogisk utbildning på minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnesområdet och ha visat förmåga att erhålla externa forskningsanslag
 • ha publicerat i skrifter relevanta för ämnesområdet för anställningen
 • ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:

 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
 • handledning av studenter, samt examination
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen

Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:

 • den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, till exempel förmågan att erhålla forskningsanslag och publicera i vetenskapliga tidskrifter eller böcker

Den sökande förväntas ha ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning. I övrigt beaktas god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Sista ansökningsdatum:

2019-11-25

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner
Lars Johansson
Prefekt
018-671914
Lars.Johansson@slu.se

Torleif Ljung
Fakultetshandläggare/Faculty Adminstrative Officer
+46 (0)40 415044
torleif.ljung@slu.se

LIKNANDE JOBB

Konstnärlig...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

MSO PROFESSORSHIP IN...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

PROFESSORSHIP IN...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

ASSOCIATE AND...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Kurator samling og...


Mer info
& Ansökan
Internationellt