Institutionen för stad och land ligger på SLUs huvud-campus i Uppsala, och bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ämnena agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation/integration. Vid institutionen finns också Centrum för naturvägledning, forskningsplattformen SLU Future Food och Sidas Helpdesk för miljö och klimatförändringar.

Konstnärlig universitetslektor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsarkitekturens forml

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap

Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsarkitekturens formlära, med fokus på att utveckla och skapa förståelse för bildtänkandets roll som en länk mellan det intuitiva och det analytiska tänkandet, där bildtänkandet utgör ett kommunikationsmedel mellan verbalt och icke-verbalt tänkande och problemlösande.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn ska inom ämnesområdet:

 • bedriva undervisning i form av föreläsningar, seminarier, handledning och examination inom ämnesområdet på alla nivåer i det femåriga landskapsarkitektprogrammet
 • utveckla kursutbud och driva projekt inom landskapsarkitekturens formlära
 • utveckla och stärka ämnesområdet samt följa den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet inom ämnesområdet landskapsarkitektur, med speciellt fokus på att utveckla arkitektens metod för att lösa komplexa problem och dess tillämpning
 • medverka i och utveckla utbildningssamarbeten inom avdelningen, institutionen och SLU samt med liknande ämnesinriktningar på andra lärosäten nationellt och i internationella nätverk
 • bidra till fakultetens strategiska utveckling genom administrativa uppdrag på avdelningen, institutionen och fakulteten
 • publicera artiklar och söka medel för konstnärligt utvecklingsarbete

  Anställningen omfattar cirka 75% undervisning och cirka 25% konstnärligt utvecklingsarbete.

Behörighet
Den sökande ska:

 • ha visat konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet, alternativt ha avlagt konstnärlig doktorsexamen, av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • ha erhållit landskapsarkitektexamen eller motsvarande samt ha gedigen praktisk erfarenhet inom yrket erhållen under en längre tid
 • vara pedagogiskt skicklig inom ämnesområdet samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • ha goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska


Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas;

 • planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom landskapsarkitektur eller närliggande discipliner
 • handledning av studenter samt examination
 • förmåga att integrera konstnärliga och vetenskapliga förhållningssätt i undervisningen


Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande

Vid bedömning av den konstnärliga skickligheten beaktas:

 • den sökandes erfarenhet av och förutsättningar för att utveckla det aktuella ämnesområdet

Den sökande förväntas ha ett starkt samarbetsnätverk av värde för institutionens undervisning och forskning.

I övrigt beaktas god kommunikations- och samarbetsförmåga.

Sista ansökningsdatum:
2019-11-18

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidare

Tillträde:
Enligt överenskommelse

Ansökan:
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner
Lars Johansson
Prefekt
018-671914
Lars.Johansson@slu.se

Denis Avdic
Fakultetshandläggare
040-415023
denis.avdic@slu.se

LIKNANDE JOBB

MSO PROFESSORSHIP IN...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

PROFESSORSHIP IN...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Universitetslektor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

Kurator samling og...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

ASSOCIATE AND...


Mer info
& Ansökan
Internationellt