Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas med ett flertal spännande planer och projekt, intressanta detaljplaner för nya bostadsområden, ett kulturhus och förnyelse av stadskärnan med resecentrum, bostäder och handel. Nu pågår även en av Sveriges största industrietableringar i Skellefteå.

Verksamhetschefer, plan och bygglov

Till avdelningen Fysisk planering söker vi nu två verksamhetschefer som vill vara med och bidra till ett växande Skellefteå! En verksamhetschef med ansvar för bygglovsverksamheten och en med ansvar för planverksamheten. 

Bygglovsverksamheten
Bygglov består av 17 medarbetare som är indelade i administratörer, bygglovskoordinatorer, bygglovshandläggare, bygglovsinspektörer och energirådgivare.

Bygglovsverksamheten handlägger bygglov och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att medarbetarna administrerar, granskar, beviljar lov, håller tekniska samråd, beslutar om kontrollansvarig, beviljar startbesked, utövar tillsyn/utför arbetsplatsbesök, samt håller slutsamråd m.m. Verksamheten tillhandahåller också klimat- och energirådgivning. En viktig del för verksamheten är att ge råd och information till kunderna samt att ge hög service inom området. 

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi samt att du bidrar till arbetsgruppens mål. Du ska stödja bygg- och miljönämnden och medarbetarna med deras ansvar för förhandsbesked, bygglov, inspektion (teknisk uppföljning), strandskydd, tillsyn och information till allmänheten. Du kommer att arbeta nära avdelningschef samt övriga verksamhetschefer inom avdelningen. 

Vi söker dig som vill utveckla bygglovsverksamheten med fokus på service och digitalisering. Du är en skicklig ledare som skapar engagemang och delaktighet i gruppen. För att lyckas i rollen behöver du ha kunskap om plan- och bygglagen, en högskoleutbildning inom byggområdet alternativt lång erfarenhet inom verksamhetsområdet. 

Planverksamheten
Planverksamheten består av 12 medarbetare med blandade kompetenser såsom arkitekter, planarkitekter, fysisk planerare och planingenjörer. På kommunens planverksamhet arbetar vi med översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen samt detaljplaner och gestaltningsfrågor på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Ett nära samarbete med övriga förvaltningar, avdelningar och verksamheter är en förutsättning. 

Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi samt bidrar till arbetsgruppens mål. Du stödjer medarbetarna i deras dagliga arbete där du är tillitsfull i ditt ledarskap. Du är en god organisatör och fördelar och prioriterar verksamhetens uppdrag som detaljplanering och utredningar. Du är ett bollplank och stödjer medarbetarna i sina uppdrag. Som chef ansvarar du för planavtal och upphandling av konsulttjänster för detaljplaner. Om förutsättningar finns kan du som chef gå in och handlägga ärenden vid behov. Som planchef deltar du i avdelningens chefsgrupp. Du arbetar tillsammans med medarbetarna, övriga verksamheter och förvaltningar för att hitta effektiva lösningar i planprocessen och utveckla digitala arbetssätt. 

Ansvaret för den översiktliga planeringen kommer att ligga på avdelningschef, men det är planverksamhetens medarbetare som utför arbetet. Därigenom är ett nära samarbete med avdelningschef en förutsättning. 

Vi söker dig som vill utveckla planverksamheten med fokus på service och digitalisering. Du är en skicklig ledare som skapar engagemang och delaktighet i gruppen. För att lyckas i rollen behöver du ha kunskap om plan- och bygglagen samt vara utbildad arkitekt eller ha motsvarande utbildning.

LIKNANDE JOBB

Kontorschef-Arkitektur...


Mer info
& Ansökan
Gävleborgs län, Gävle

Kontors- och...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Lund