Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Utrikesdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för utrikes- och säkerhetspolitik, global utveckling och bistånd, handelspolitik, hjälp till svenskar i utlandet, folkrätt och mänskliga rättigheter, exportkontroll av krigsmateriel, internationella samarbeten med länder och regioner samt handels-, investerings- och Sverigefrämjande.

Inredningsarkitekt - skapa svenska miljöer utomlands

Fastighets- och logistikenheten, Utrikesdepartementet

Trivs du med omväxlande, intressanta och komplexa uppgifter som ställer krav på din förmåga att kombinera expertkunskap med förståelse för helheten?

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
UDs Fastighets- och logistikenhet (UD FAST) förser Sveriges drygt 100 utlandsmyndigheter (ambassader, generalkonsulat och representationer) med lokaler som hyrs av Statens Fastighetsverk eller andra hyresvärdar. UD FAST inreder kanslier, chefsbostädernas representationsutrymmen och vissa personalbostäder.

Som inredningsarkitekt arbetar du med inredningen i lokaler på ca 35 orter i olika delar av världen. Arbetet handlar dels om projekt för nya lokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga lokaler, dels om regelbunden översyn av inredningen i befintliga lokaler. Inredningen ska bidra till god arbetsmiljö och representativt intryck, ge goda förutsättningar för representation i olika former och skapa intresse för Sverige genom form och kvalitet. I projekten har du ansvar för frågor som rör inredning. I översynerna planerar och genomför du insatserna. Med kunskap om arkitektur och inredning påverkar du val och utformning av lokaler och förutsättningarna för inredningen. Du når lösningar som beaktar arbetsmiljö, funktion, form, hållbarhet och budget. Granskning av projekteringsunderlag ingår i arbetet. Du samarbetar nära med enhetens inköpare, fastighets- och säkerhetshandläggare. Du bidrar också till utveckling av policy och arbetssätt.

Arbetsuppgifterna innebär kontakter med andra enheter i Regeringskansliet, med utlandsmyndigheter samt med konsulter och hyresvärdar. Du har ansvar för att uppnå mål enligt budget, tid och kvalitet. Utlandsmyndigheterna finns i varierande miljöer med olika typer av verksamhet, vilket kan ställa särskilda krav på inredning. Att utifrån olika förslag och intressen hitta genomförbara lösningar är en viktig uppgift. I arbetet ingår ibland att resa till utlandsmyndigheterna, varav en del finns på orter med krävande klimat och/eller säkerhetsförhållanden.

Din bakgrund
Du har akademisk utbildning som inredningsarkitekt och har yrkestiteln SIR/MSA eller motsvarande SAR/MSA. Du har minst fem års erfarenhet av att inreda både kontor och andra miljöer (t.ex. bostäder, restauranger, hotell, butiker). Du har kunskap om såväl arbetsmiljö i kontor som kulturvärden i byggnader och inredning. Du har erfarenhet av arbete i projekt och är van att hantera flera olika uppdrag samtidigt. Du förmår väga in ekonomiska och praktiska aspekter i val av inredning, och du kan ge råd om skötsel och bedöma möjligheter till renovering. Du har förmåga att utreda frågeställningar inom arbetsområdet. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är en fördel. Du arbetar gärna med it-stöd och behärskar program som AutoCad, Adobe och liknande samt Windows Office. Erfarenhet från arbete utomlands är en fördel.

Dina egenskaper
Du har förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och säkerställa att en uppgift blir slutförd enligt plan. Du vill hitta lösningar på problem och har god förmåga att samarbeta, prioritera, föra dialog och förankra förslag till beslut.

Övrigt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provtjänstgöring.

Tillträde början september 2019.

Anställningen omfattar 100% av en heltid.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta biträdande enhetschef Eva Wiking, på 08-405 9371. Du är också välkommen att kontakta personalhandläggare Arne Kallin på 08-405 2990. Fackliga representanter, UPF (Saco) respektive ST-UD, nås via Regeringskansliets växel, 08 405 1000. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 juni 2019.

LIKNANDE JOBB

Uppdragsansvarig...


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm

Inredningsarkitekt


Mer info
& Ansökan
Stockholms län, Stockholm