Nasjonalmuseet er Norges største museum og har årlig rundt 600.000 besøkende. Vi samler og bevarer, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Museet driver forsknings- og utviklingsarbeid på samling og formidling - og har et variert utstillingsprogram som vises i våre museumsbygninger i Oslo og som vandreutstillinger i inn- og utland. Nasjonalmuseet har i dag nærmere 200 ansatte med høy kompetanse innen ulike fagområder. I 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen i Oslo, som et av Nord-Europas største museer. Her skal nye generasjoner kunstentusiaster skapes. Vi skal nå et større og bredere publikum, og har store ambisjoner for egeninntjening, forskningsarbeid og samarbeidspartnere. Nasjonalmuseet er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn og kulturell bakgrunn.Nasjonalmuseet er en IA-bedrift.

Kurator samling og utstilling

Høsten 2020 åpner det nye Nasjonalmuseet i Oslo. Vi vil da vise utstillinger om og med arkitektur både i det nye museet og i Arkitekturmuseet på Bankplassen.
Nå søker vi en ny kurator innen samtidsarkitektur. Vi ønsker deg som har god kunnskap om samtidsarkitektur nasjonalt og internasjonalt, og kjennskap til dagens praksis. Samtidig er du interessert i å jobbe flerfaglig, på tvers av fagfelt som billedkunst, arkitektur og design.

Kurator samling og utstilling skal bidra til å utvikle, forvalte, dokumentere og tilgjengeliggjøre museets samlinger. Dette innebærer blant annet katalogisering av samlingene, forskning og utvikling innen samtidsarkitektur, bidra i arbeidet med utstillingsforslag samt kuratering av utstillinger.

Fagområde: Arkitektur
Periode: Samtid

Arbeidsoppgaver
 • Rett og plikt til å drive forsknings- og fordypningsarbeid for å frembringe ny kunnskap om samlingene og om relevante perspektiver i overensstemmelse med museets gjeldende strategi og planer
 • Bidra med ideer til utstillinger
 • Utarbeidelse av utstillingskonsept i henhold til museets strategi i samarbeid med kurator formidling
 • Arbeid med utstillingsprosjekter, jfr. kurator samling og utstillings rolle i henhold til gjeldende prosjektmetodikk i Nasjonalmuseet
 • Katalogisere, kvalitetssikre og dokumentere samlingene, inkludert arbeid med kataloger
 • Delta i arbeid med betjening av studiesal
 • Bidra i arbeid med utstillingskataloger, presentasjon av samlingene på nett og andre kanaler
 • Bidra med forslag til innkjøp og ervervelser til samlingene, samt involvering ved utlån
 • Besvare skriftlige og muntlige henvendelser fra publikum og fagfolk
 • Etablere og videreutvikle relasjoner nasjonalt og internasjonalt innenfor fagfeltet
 • Bidra i nasjonale og internasjonale nettverk og representere museet i henhold til avtale med leder
 • Andre oppgaver etter avtale med leder
Kvalifikasjoner
 • Master i arkitektur, kunsthistorie, eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan ikke kompensere for manglede formell utdannelse
 • 2 års erfaring fra museumsarbeid
 • Erfaring med samlingsarbeid og utstillingsprosjekter
 • Dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen aktuelt fagområde
 • Søker må kunne tilfredsstille kriteriene til autorisasjon som konservator i henhold til Norges Museumsforbund sine krav.
 • God kunnskap om samtidsarkitektur nasjonalt og internasjonalt.
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Kunnskap om formidling til ulike målgrupper
 • Initiativrik og evne til å se nye perspektiver
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller nordisk språk og engelsk
 • God gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • Lønn kr 510 000 - 610 000 
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse 
 • Gode forsikringsordninger 
 • Unik jobbmulighet i en ledende kulturinstitusjon 
 • Kunnskapsrike og engasjerte kolleger

Søknadsfrist:
18.11.2019
Arbeidsgiver:
Nasjonalmuseet
Sted:
Oslo
Stillingstittel:
Kurator samling og utstilling
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4143048906
Stillinger:
1

Arbeidssted
Brynjulf Bulls plass 4, 0250 Oslo, 0160 Oslo
Norge

Kontaktinformasjon
Zsuzsanna Hlomovs-Noszlopi
Ved behov for hjelp av registrering av CV og søknad
94130783
zsuzsanna.hlomovs-noszlopi@nasjonalmuseet.no

Stina Høgkvist
Avdelingsdirektør Samling
stina.hoegkvist@nasjonalmuseet.no

LIKNANDE JOBB

PROFESSORSHIP IN...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Universitetslektor i...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

MSO PROFESSORSHIP IN...


Mer info
& Ansökan
Internationellt

Konstnärlig...


Mer info
& Ansökan
Uppsala län, Uppsala

ASSOCIATE AND...


Mer info
& Ansökan
Internationellt