Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider. I den fysiska och strategiska planeringsprocessen vill vi att det skapas attraktiva bostäder och boendemiljöer för våra invånare att trivas i så att fler människor ska vilja komma hit, etablera sig och stanna kvar. Ny bebyggelse ska harmoniera med den omgivande bebyggelsens skala och struktur med höga kvalitetskrav för arkitektur, teknik, tillgänglighet och energi och varsamhet ska råda med omgivande kulturmiljöer och värdefulla byggnader. Luleås expansiva skede ställer krav på nytänkande och ett nytt sätt att samverka inom samhällsbyggnadsprocessen. Stadsarkitekten kommer organisatoriskt att tillhöra miljö och byggavdelningen inom stadsbyggnadsförvaltningen. Miljö och byggavdelningen är underställd Miljö- och byggnadsnämnden som är en myndighetsnämnd med ett vittomspännande arbetsfält. I rollen ingår att samarbeta med övriga avdelningar inom stadsbyggnadsförvalt¬ningen och kommunstabens samhällsutvecklingskontor som initierar och pådriver Luleås stadsutveckling. Stadsarkitekten kommer att samordna och ha stöd av en intern arkitektgrupp med bred kompetens.

Stadsarkitekt till Luleå kommun

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Luleå till en ännu bättre stad att bo, leva och att verka i. Vi har en hållbar vision för hur Luleå ska utvecklas och vi gör verkstad av den. Det både byggs och planeras som aldrig förr! Vi behöver en stadsarkitekt i vårt lag - välkommen att göra skillnad i en stad som växer!

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad person för rollen som stadsarkitekt. Vill du bidra med din kompetens som stöd i planprocessen och vid bedömningar i plan- och bygglovsärenden? Vill du medverka vid lovprövning och i den fysiska planeringsprocessen? Är du intresserad av att föra tidiga dialoger med exploatörer, konsulter och andra förvaltningar? Vill du främja en god bebyggd miljö med ändamålsenlig planläggning, ett attraktivt och sunt byggande samt en god byggnadskultur? Välkommen att söka om du vill ha ett stort ansvar för Luleå kommuns framtida utveckling.

Du kommer i samarbete med kommunens byggdialoggrupp att vara en naturlig väg in i organisationen för näringsliv och medborgare. Det kan gälla allt från diskussioner om arkitektur och det offentliga rummets gestaltning till nya projekt och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet. 
Du samordnar och förenar kommunens övergripande kompetens i frågor om offentliga miljöer och bebyggelse ur ett arkitektoniskt perspektiv. Ditt ansvar är att bevaka allmänna intressen och att kommunens mål och visioner ställs i fokus. Du kommer också att främja arkitekturens roll och betydelse vid attraktivt/hållbart byggande inom kommunen utifrån översiktsplanens intentioner. I den rollen ställs höga krav på din förmåga att förena god gestaltning med olika förutsättningar och krav.
Du kommer att vara föredragande mot den politiska ledningen i olika sammanhang. Du tillgodoser kvaliteten i stadens utformning och gestaltning samt god arkitektur genom arbete med planer, bygglovsfrågor, utredningar och utbildningsinsatser.

Kvalifikationer
Vi tror att du har formell arkitektutbildning, t. ex. arkitekt SAR, landskapsarkitekt eller arkitektutbildning med myndighetsutövande erfarenhet från byggande och gestaltning. Du har god kunskap om aktuell lagstiftning i området, främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Du har också god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan styrka det genom referenser. 

Uppdraget är en viktig del av kommunens samhällsbyggnadsprocess vilket förutsätter ett genuint intresse för hållbart byggande samt förståelse för det avtryck som avdelningens arbete har för kommunens samhällsutveckling. Professionell integritet och förmåga att få respekt för beslut och ställningstaganden är viktigt i detta sammanhang. 
Du har förmåga att leda genom samverkan, bjuda in till dialog och har ett positivt förhållningssätt med medborgaren/kunden i fokus. Vi önskar att du har erfarenhet av kommunala beslutsprocesser och känner till de villkor som gäller i en offentlig och politiskt styrd verksamhet. 
Du har mod och trygghet i dig själv och din yrkesroll så att du vågar stå upp för dina frågor och utmana till nytänkande. Genom en fingertoppskänsla i mötet skapar du ett gott förtroende hos exempelvis byggherrar, arkitekter, allmänhet, politiker och medarbetare. Du är tydlig, lyhörd och pedagogisk och du har förmåga att inspirera och skapa delaktighet i gestaltningsfrågor.
Du trivs med att hålla presentationer och du har en god förmåga att uttrycka dig väl i skrift samt har goda kunskaper i engelska. 
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samverka i team.

Anställningens omfattning
Tillträde enligt överenskommelse. Vi kommer att tillämpa löpande rekrytering, vi hoppas därför att du söker snarast möjligt. Tillsvidare. 

Generell information
Sista ansökningsdag 2019-07-05
Arbetsplats Norrbottens län
Kommun Luleå
Yrkeskategori Arkitekt
Anställningsform Tillsvidareanställning
Omfattning Heltid
Antal tjänster 1

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. 

Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.