Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med kommunens fysiska utveckling både i staden och i landsbygdsdelarna av kommunen. Vårt uppdrag är att utveckla Falun till ett hållbart samhälle och tillgodose behovet av goda livsmiljöer. Vi har tillsammans en mycket bred kompetens och uppdragen ger spännande utmaningar som genomförs i samspel med vår beslutande politiker. På avdelningen Hållbarhet och planering arbetar vi med utvecklingsfrågor som omfattar miljöarbetet inom hållbarhet, trafikplanering, naturvård/rekreation och fysisk planering för ett större Falun. Vi utför bland annat kommunens detalj- och översiktsplanering enligt plan- och bygglagen samt övergripande planering inom exempelvis trafik, energi, natur/rekreation och klimat. Vårt mål är att samverka med andra inom och utom kommunorganisationen för en hållbar utveckling.

Falu kommun söker fler handlingskraftiga chefer

Anser du dig vara en engagerad och kommunikativ person som besitter utmärkta ledaregenskaper? Drivs du av tanken att få vara med och påverka inom en stor organisation och att få ett jobb där du får möjlighet att utveckla andra människor? Två av våra chefer i kommunledningen går snart i pension och vi söker nu deras efterträdare.

Chef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

I ditt jobb som förvaltningschef kommer du främst att ansvara för ledning, planering och utveckling av miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Förvaltningen har 110 medarbetare som arbetar i olika roller inom hela samhällsbyggnadsprocessen med allt från strategisk planering, detaljplanering och exploatering till drift och underhåll. Att Falun är ett världsarv gör det speciellt intressant att arbeta med samhällsplanering för framtiden, inte minst ur ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt perspektiv. Närmast dig arbetar cheferna för Bygg, Miljö, Hållbarhet & planering, Exploatering, Trafik & mark, Mät & karta, Ledningsstöd och Näringsliv som alla rapporterar till dig. Din närmaste chef är kommundirektören och du ingår i hennes ledningsgrupp. Som förvaltningens högste tjänsteman ansvarar du för rapportering till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Tjänsten innebär en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande.

Chef för sektor Service

Som chef för sektor service kommer du främst att ansvara för ledning, planering och utveckling av sektorn. Ditt huvudsakliga uppdrag är att tillsammans med dina medarbetare fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla nya och befintliga koncept för kommunens facility managementtjänster i syfte att stödja kommunens huvudprocesser. Sektorn har cirka 400 medarbetare fördelade på avdelningarna Drift, IT, Förvaltning och Verksamhetsstöd. Tillsammans med avdelningscheferna utgör ni sektorns ledningsgrupp. Din närmaste chef är kommundirektören och du ingår i hennes ledningsgrupp. Som sektorns högste tjänsteman ansvarar du för rapportering till serviceutskottet. Tjänsten innebär en tillsvidareanställning med tidsbegränsat förordnande.

Jobb ID: 324585

Placering: 
Dalarnas län, Falun
 
Bransch: 
Management
 
Antal tjänster: 
1


Om jobbet
Pär Gårdbro
Telefon 023-70 55 45
 
Webbsupport

Har du frågor av teknisk karaktär som rör ditt konto på Experis, välkommen att kontakta vår tekniska support:
0771-55 99 20
Vi har öppet vardagar 08-17 

LIKNANDE JOBB

Studiochef till PEs...


Mer info
& Ansökan
Skåne län, Malmö

Avdelningschef...


Mer info
& Ansökan
Västernorrlands län, Sundsvall