Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning inom flera områden. Universitetets har idag cirka 1650 anställda, 15 500 studenter och omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Universitetet är organiserat i sex institutioner med inriktningar från samhällsbyggnad, naturresurser, maskinteknik och rymd till konst, hälsa, lärande och ekonomi. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser söker nu en professor tillika ämnesföreträdare i Arkitektur vid Avdelningen för arkitektur och vatten i Luleå. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Forskningen och utbildningen har en starkt tillämpad och experimentell profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten drivs av engagerade personal i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn.