Krook & Tjäder

Arkitekterna Krook & Tjäder är en tongivande aktör i byggandet av staden. Styrkan ligger i det personliga mötet, värmen och öppenheten. En känsla av det lilla arkitektkontoret men med det stora kontorets muskler och möjligheter. En unik kombination. Starka team i Malmö, Halmstad, Göteborg, Borås, Stockholm, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i såväl stora som små projekt.

Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi kan stadsbyggnad, arkitektur, landskap och inredning till produktdesign. Det skapar helhetssyn, verkshöjd och trygghet i genomförandet. Framför allt möjliggör vårt arbetssätt korta ledtider. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till hållbarhet och beständigt byggande och en fastighetsekonomisk insikt och förståelse. Vi börjar med detaljplanen och fullbordar uppdraget med att rita byggnaden in i minsta detalj.

På Krook & Tjäder arbetar vi utifrån kompetensområden. Omvärlden förändras hela tiden och genom ett tydligt fokus på respektive område deltar vi i forskning och för en ständig diskussion kring arkitektur, utveckling och gestaltning. Varje kompetensområde spänner över hela koncernen och säkerställer att vi, från alla kontor, alltid kan bistå med en gedigen kompetensbank och en kreativ mångfald inom respektive område.

JOBBA MED OSS
Arkitekterna Krook & Tjäder är en aktiv aktör på marknaden. Får någon en idé fångar vi upp den oavsett om det handlar om en vinstdrivande affär för kund, nytt Krook & Tjäder-kontor, ett eget förslag på projekt eller att agera och debattera i vår samtid. Vad kan vi göra för ökad integration, mångfald och internationalisering i arkitektbranschen? Vi börjar med oss själva, vi sitter inte och väntar. Vår verksamhet bygger på starka personliga relationer och höga arkitektoniska ambitioner med en stor förståelse för kundens affär. Hos oss har över 50 procent av våra medarbetare kundkontakt med egna projekt. Den personliga relationen är vår styrka. Omtanken om kunden, medarbetaren och samhället går som en röd tråd i allt vi gör, det skapar stolthet och ger uppdragen en högre mening.

Vi anställer människor. Därför arbetar vi utifrån en specialframtagen, strukturerad utvecklingsmodell för varje enskild individ, där vi tillåter livets fläta av jobb, vardag och drömmar att ta plats.

FÖRETAGET
Arkitekterna Krook & Tjäder startade år 1988 i Göteborg och är idag ett av Skandinaviens största arkitektkontor med ca 250 medarbetare. Krook & Tjäder präglas av omtanke, öppenhet och stort engagemang där alla arbetar under stort eget ansvar. Nyfikenheten, entreprenörsandan med en känsla av att-allt-är-möjligt genomsyrar vår verksamhet, vilket skapar en lustfylld och dynamisk miljö. Arkitekterna Krook & Tjäder har även ett program för delägarskap som riktar sig till alla medarbetare i företaget. Det ger även dig som nyanställd spännande möjligheter!

Läs mer https://www.krooktjader.se/