FOJAB

FOJAB är södra Sveriges största arkitektkontor. Företaget är partnerägt och har kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Vi är en samling människor med varierande kompetenser, erfarenheter och personligheter och vi strävar mot att fånga upp perspektiv, begåvning och erfarenhet hos alla individer. I en kreativ process skapar och utvecklar vi med nyfikenhet, stolthet och personlighet arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning.

FOJAB erbjuder
Hos oss får du vara en del i att utveckla arkitektur med spets. Vi arbetar åt såväl privata som kommunala beställare och i nära samverkan mellan landskap, hus och stadsbyggnad. Uppdragen spänner över ett brett fält – bland annat historiska miljöer, läromiljöer, parker, urbana miljöer och bostadsmiljöer. Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter med utredning, skiss och projektering.

Vi vill ha en öppen kultur där vi hjälper varandra, en kultur där mod och ifrågasättande ingår som naturliga inslag och där det finns möjligheter att ta egna initiativ. Vi arbetar för att bejaka individens drivkraft och är övertygade om att riktigt stark arkitektur måste skapas av individer i ett lagarbete i nära samarbete med företagets olika kompetenser.

Vi är FOJAB
Vi är inget vanligt arkitektkontor. För oss handlar arkitektur inte om byggnaden. Eller inredningen. Eller ens om omgivningen.

För oss är arkitektur en möjlighet till förändring. Där andra ser en tomt, ser vi ett tillfälle att skapa en fantastisk plats. Till glädje för både dagens och framtidens generationer.

Vi ser form och innehåll som en enhet. Och vi vet att all gestaltning måste utgå från människor och deras behov. För oss är det ett öppet sinne, förtroende och mänskliga relationer som skapar förutsättningar för verklig utveckling.

Vårt mål är lika enkelt som svårt. Att skapa hållbar arkitektur som alla kan känna sig stolta över. Arkitektur för en bättre värld.

Frihet i tanken. Glädje i processen. Styrka i samarbetet. Stolthet över resultatet. Det är vad vi lovar.

Vi är FOJAB.

Kontakt
info@fojab.se
www.fojab.se

Se lediga tjänster och/eller skicka en spontansökan: www.fojab.se/jobb