Arkitema Architects

Arkitema Architects ritar och uppför byggnader för att skapa de bästa arkitektoniska ramarna för människor. Arkitemas historia går tillbaka till 1969 då kontoret skapades och vi har under åren byggt upp en solid arkitektonisk expertis och erfarenhet. Vi lever oss in i platsen, tar hänsyn till samhällets behov och är alltid i dialog med beställaren, användaren och våra samarbetspartners. I denna process kombinerar vi byggbarhet, användbarhet, hållbarhet och estetik till en arkitektur som gör skillnad för människor. Vi kallar det People in Architecture.

Vision

Arkitema är ett arkitektkontor som fokuserar på att skapa en funktionell och socialt hållbar arkitektur. Vi arbetar i alla skalor och designar byggnader och platser, stora som små. Vi arbetar utifrån en brukardialog och använder oss av den senaste kunskapen inom hållbart byggande samt satsar stort på BIM och 3D projektering.

Vår organisation

Arkitema bildades 1969 i Danmark under namnet Arkitektgruppen i Århus.

Arkitema har ca 120 medarbetare i Sverige bestående av huvudsakligen arkitekter och ingenjörer med kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, urban design, stadsplanering samt stabsfunktioner. Våra kontor finns på Södermalm i Stockholm och centralt i Malmö. Vi finns också i Norge och Danmark och i Skandinavien är vi totalt ca 550 medarbetare.  De senaste åren har Arkitema främst arbetat med vårdbyggnader, bostäder, skolor, kontor och urban design. Uppdragen omfattar hela processen från probleminventering, planarbete, program och gestaltning till detaljprojektering och aktivt deltagande i byggprocessen.

Arkitema som arbetsplats

Vi erbjuder en kreativ arbetsplats med positiva och engagerade kollegor som arbetar mot gemensamma mål. Vi gillar fredagsfika, bordfotboll och andra sociala aktiviteter. Vi jobbar medvetet för att hitta rätt kompetenser och personer som kan bidra till en positiv och utvecklande kultur. Arkitema Architects strävar efter att vara branschens bästa arbetsplats med en informell arbetsmiljö och en företagskultur som kännetecknas av frihet, ansvar, respekt och medinflytande.    

Kontakta oss

Rosenlundsgatan 29C, 118 63 Stockholm
Tel: +46 (0)8 545 856 00
E-post: info-sverige@arkitema.com
På vår hemsida kan du göra en spontanansökan