AIX ARKITEKTER AB

På AIX skapar vi arkitektur som gör skillnad. Med kunskap om det redan byggda utvecklar vi framtidens arkitektur och långsiktigt värdefulla miljöer.

Vår styrka ligger i balansen mellan stor bredd och djup specialistkunskap där vi kompletterar varandra med olika kompetenser. Vi har uppdrag inom allt från stadsbyggnad till nybyggnad och ombyggnad. Hos oss arbetar ca 100 personer: arkitekter, planarkitekter, inredningsarkitekter, ingenjörer och byggnadsantikvarier. Vi arbetar i nära dialog med kunder som vill utveckla byggnader och fastigheter till ett vackert och hållbart slutresultat.

Citat från några av våra medarbetare om att arbeta på AIX:

"För mig i min yrkesroll är det avgörande att få ett brett stöd för hållbara val i projekt liksom på arbetsplatsen", säger Helena Ekelund, arkitekt.

"Förutom att värdesätta god arkitektur, satsar AIX på digitala lösningar och informationshantering, mitt ansvar är att utveckla hållbara projekteringsprocesser genom BIM”, säger Shilan Bahmani, byggnadsingenjör.

"AIX är ett arkitektkontor med integritet och högt i tak. Förutom roliga och spännande projekt i olika skalor består AIX av ett gäng trevliga, kompetenta och vassa kollegor", säger Karl von Schmalensee, planeringsarkitekt.

"Att jobba på AIX innebär att inlevelsefullt utvecklas i den klassiska arkitektrollen och bidra till god arkitektur", säger Ethem Erdogan, arkitekt.

www.aix.se