Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige, vare sig de jobbar med inredning, hus, landskap eller planering. Vår vision är att göra skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten.

Vi jobbar för att arkitekturen ska kunna ta större plats i samhället och för att förbättra våra medlemmars villkor. 

Eftersom vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren är vi en stark röst för professionen.

Den dagliga verksamheten bedrivs av Sveriges Arkitekters kansli på uppdrag av styrelsen.
Organisationen är också en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Våra mål

• Sveriges Arkitekter ska vara den mest trovärdiga kunskapskällan och givna samtalspartnern för de som engagerar sig i samhällsbygget.

• Alla som engagerar sig i samhällsbyggandet ska förstå hur arkitektur skapar värden och nytta för människan och för samhället i stort.

• Politiken och näringslivet ska förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten.

• Arkitektens arbete och kompetens ska värderas högt av beställare, arbetsgivare och branschen i stort. Våra medlemmar ska känna att medlemskapet är betydande och meningsfullt.

Vår organisation
Sveriges Arkitekter styrs av våra medlemmar och det finns cirka 400 förtroendevalda aktiva inom förbundet. Styrelsen, som utses på stämmomötet vartannat år, är Sveriges Arkitekters verkställande och högsta beslutande organ.

Utöver kansliet finns 15 rikstäckande lokalföreningar som bedriver självständig verksamhet. Våra studentmedlemmar tillhör Sveriges Arkitekter Studenterna, som också arbetar självständigt i sin verksamhet

Kontakta oss
Sveriges Arkitekter
Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm
www.arkitekt.se
Tel 08 50 55 77 00
kansli@arkitekt.se